Home>Movie>Crime>No motive.

No motive.

Director: Huang Yuetai

Starring: Qin LAN, Ren Dahua, Gao Shengyuan, Lin Jiadong, Liu Wei

Type: gunfight

The crime action movie "don't have a motive", starring Qin LAN, Gao Shengyuan, Ren Dahua, Lin Jiadong and Liu Wei, was recently launched in Tianjin. Director Huang Yuetai called the target "new director award". Film Title: no motive production company:

Trailer

Coming soon...